REGULAMIN

Zapoznaj się z zasadami korzystania z naszych usług.

REGULAMIN

1.1 NASZA MISJA

Naszym nadrzędnym celem jest, było i będzie tworzenie usług, dzięki którym nasi użytkownicy będą mieli zapewnione maksymalne poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Nawet bez wiedzy technicznej i zdolności tworzenia stron internetowych wspólnie stworzymy odpowiednie, profesjonalne narzędzia do promocji jakimi są strony internetowe.

1.2 UMOWA

Wymienione warunki w poniższej umowie mają wpływ na wszystkie działania podejmowane zarówno przy usługach tworzenia stron internetowych, hostingu, certyfikatów SSL jak i wszystkich innych usługach dodatkowych, w raz z ewentualnymi załącznikami.

Warunki stanowią wiążącą i wykonalną umowę prawną. Korzystanie z naszych usług wiąże się z całkowitą ich akceptacją, chyba że zostanie stworzona odrębna umowa między Tobą a Mavy.

1.3 KONTO
  1. Konto Użytkownika - Konto zarejestrowane w serwisie Mavy
  2. Konto Strony - Konta utworzone do administracji stronami internetowymi.

Korzystanie z usług wiąże się z utworzeniem konta klienta w serwisie Mavy i jest ono wykorzystywane do wszystkich działań związanych z zarządzaniem usługami, opłatami i kontaktu z naszym supportem. Zarządzanie usługą stron internetowych Mavy realizowane jest z wyodrębnionego konta strony, lub kont, bezpośrednio utworzonych w instalacji strony.

Korzystając z usług Mavy ponosisz pełną odpowiedzialność za działania podejmowane na koncie serwisu Mavy, oraz kontach strony dlatego prosimy byś nie udostępniał dostępu osobom trzecim, lub robił to tylko w przypadku pełnego zaufania do swoich przedstawicieli.

1.4 WŁAŚCICIEL

Nadrzędnym właścicielem Konta Strony i Konta użytkownika uznaje się osobę, której dane zarejestrowane jest Konto Klienta 

1.5 ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

Rejestrując konto w Mavy akceptujesz wszystkie warunki zamieszczone w zasadach użytkowania, regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookie.

Zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich przepisów i warunków umowy przez cały okres jej trwania. Ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie publikowane treści i podejmowane działania za pośrednictwem swojej strony swojej strony.

Rejestrując konto w Mavy wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas oraz naszych parnetnerów wiadomości oraz materiałów reklamowych. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, możesz nas o tym powiadomić w dowolnym momencie.

2.0 OŚWIADCZENIE UŻYTKOWNIKA

Użytkownik oświadcza, że jest właścicielem, lub jest w posiadaniu (i będzie w posiadaniu przez cały okres trwania umowy) licencji na publikację wszystkich zamieszczonych na swoich stronach materiałów. W tym wszelkich projektów, treści tekstowych, plików audio i wideo, animacji, logotypów i wszystkich innych materiałów.

W pełni i bez wyjątków akceptujesz prawo Mavy do podejmowania działań i decyzji odnośnie sposobów i metod świadczenia wszystkich oferowanych usług. W tym wyświetlania reklam oraz innych form komercyjnych oraz bezpłatnej możliwości publikowania i wykorzystywania do celów reklamowych stron stworzonych dzięki Mavy. 

3.0 TWOJA WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Za właściciela wszystkich własności intelektualnych, oraz za posiadacza licencji potrzebnych do ich prezentowania i osobę odpowiedzialną za ich treści uważa się właściciela Kont Użytkownika. Mavy nie rości sobie żadnych prawa własności do Twoich własności. 

W celu świadczenia naszych usług przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że Twoje własności będą zamieszczane na naszych serwerach, kopiach bezpieczeństwa, w "chmurze" i w CDN.

3.1 TWOJA WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Przesyłając treści w panelu swojej strony, przyznajesz Mavy niewyłączne, globalne, bezterminowe, wolne od opłat, podlegające sublicencji, zbywalne prawo i licencję na używanie, hostowanie, przechowywanie, reprodukowanie, modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych na publikowanie, publiczne wyświetlanie i rozpowszechnie tych treści w ograniczonych celach pozwalających nam dostarczać, ulepszać, promować i chronić usługi Mavy.

3.1 TWOJE OBOWIĄZKI

W pełni odpowiadasz za publikowane na swoich stronach treści. Prosimy byś wykorzystywał tylko te, do których posiadasz prawa i licencje. Prosimy również o przestrzeganie naszych zasad oraz nie publikowanie treści nie zgodnych z prawem.

W przypadku publikacji treści, na które użytkownik nie posiada licencji lub takich, które są nie zgodne z prawem, Mavy zachowuje prawo do wyłączenia strony internetowej Użytkownika aż do czasu rozwiązania sprawy. 

3.2 TWOJE OBOWIĄZKI

Zobowiązujesz się publikować i wyraźnie udostępniać na swoich stronach politykę prywatności oraz wszelkie inne warunki lub zasady, które mogą być wymagane przez Polskie prawo. Oraz, że Twoje strony będą zgodne z wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami.

Przyjmujesz do wiadomości, że przedstawiciele Mavy nie będą udzielać żadnych porad prawnych.

4.0 NASZE PRAWA

Zastrzegamy sobie prawa, które możemy wykonywać w dowolnym czasie i według naszego wyłącznego uznania, bez ponoszenia odpowiedzialności lub powiadomienia (z wyjątkiem przypadków, gdy zabrania tego prawo): (a) możemy zmienić Usługi i ich funkcjonalność; (b) możemy ograniczyć dostęp do lub części lub wszystkich Usług; (c) możemy zawiesić lub zaprzestać świadczenia części lub wszystkich Usług; (d) możemy wypowiedzieć, zawiesić lub ograniczyć dostęp użytkownika do lub korzystanie z części lub wszystkich Usług; (e) możemy wypowiedzieć, zawiesić lub ograniczyć dostęp do Twojego Konta lub Twoich Witryn; oraz (f) możemy zmienić nasze kryteria kwalifikacyjne w celu korzystania z Usług.

5.0 OPŁATY

W przypadku płatnych usług, takich jak subskrypcje supportu witryn lub usług SEO, będziemy automatycznie naliczać opłaty w regularnych odstępach czasu (np. Miesięcznie lub rocznie), chyba że wyłączysz automatyczne odnawianie lub anulujesz subskrypcję. Możesz to zrobić w każdej chwili.

5.1 OPŁATY

Jeśli nie zapłacisz za Płatne Usługi na czas, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub anulowania Twojego dostępu do Płatnych Usług. Opłaty transakcyjne i dodatkowe opłaty mogą również obowiązywać w odniesieniu do niektórych części Usług, a my poinformujemy Cię o tych opłatach przed obciążeniem Cię opłatą.

5.2 OPŁATY SUBSKRYPCYJNE

Automatyczne przedłużanie subskrypcji jest możliwe tylko za pomocą płatności kartą kredytową lub przez bramkę płatności PayPal. Okres odnowienia będzie równy czasowi odnowienia aktualnej subskrypcji (miesiąc lub rok). Jeśli na przykład masz abonament miesięczny, każdy odnawiany okres odnowienia będzie trwał jeden miesiąc.

8.0 PROCESORY PŁATNOŚCI

Korzystamy z zewnętrznego procesora płatności ("procesora płatności"). Przetwarzanie płatności będzie podlegać warunkom, zasadom i polityce prywatności przetwarzającego płatności. Nasz obecny procesor płatności to PayPal, a Twoje płatności są przetwarzane zgodnie z Warunkami usługi i Polityką prywatności PayPal. Jeśli nie chcesz korzystać z pocesora PayPal możesz dokonać wszystkich opłat klasycznym przelewem

Nie kontrolujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczeństwo lub wydajność Procesora płatności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawienia lub nakazania naszemu procesorowi płatności poprawienia wszelkich błędów lub błędów, nawet jeśli płatność została już zażądana lub otrzymana.

8.1 INNE METODY PŁATNOŚCI

Jeśli nie chcesz korzystać z pocesora PayPal możesz dokonać wszystkich opłat klasycznym przelewem. Wybierając metodę płatności klasycznym przelewem zobowiązujesz się przesłania nam potwierdzenie wykonania przelewu, w celu jak najszybszego rozpoczęcia świadczenia usługi.

6.0 ZWROTY

Możesz anulować subskrypcję lub ręczne opłacanie w dowolnym momencie, nie otrzymasz jednak zwrotu pieniędzy.

7.0 ZMIANY W OPŁATACH

Możemy zmienić nasze opłaty w dowolnym momencie. W stosownych przypadkach poinformujemy Cię z wyprzedzeniem o zmianach opłat za pośrednictwem Usług. Nowe opłaty nie będą obowiązywały z mocą wsteczną. Jeśli nie zgadzasz się ze zmianami opłat, masz prawo odrzucić zmianę, anulując odpowiednią Usługę płatną przed następną datą płatności.

8.0 OCIĄŻENIE ZWROTNE

Jeśli skontaktujesz się z bankiem lub firmą obsługującą karty kredytowe w celu odrzucenia, obciążenia zwrotnego lub odwrócenia w inny sposób opłaty z tytułu jakichkolwiek opłat do zapłaty ("Obciążenie zwrotne"), możemy automatycznie zamknąć Twoje Konto. Jeśli masz pytania dotyczące dokonanej płatności, zachęcamy do skontaktowania się z działem obsługi klienta przed złożeniem wniosku o obciążenie zwrotne. Zastrzegamy sobie prawo do kwestionowania wszelkich obciążeń zwrotnych.

12.0 ZATRZYMANIE DZIAŁANIA USŁUG

Możliwość korzystania z Usług Mavy nie zostanie przywrócona do czasu dokonania ponownej subskrypcji odpowiednich Usług Mavy oraz uiszczenia wszystkich obowiązujących Opłat w pełnej wysokości, z uwzględnieniem wszelkich opłat i wydatków poniesionych z tytułu Usług Mavy i/lub Usług dowolnych Osób Trzecich  w związku z otrzymanym Zaksięgowaniem obciążeń zwrotnych (z uwzględnieniem Opłat z tytułu Usług Mavy dokonanych przez Księgowaniem obciążenia zwrotnego, obciążeń z tytułu prowadzenia i obsługi oraz opłat poniesionych przez podmiot dokonujący obsługi płatności).

12.0 DOMENY

Współpracujemy z zewnętrznym rejestratorem domen w celu świadczenia usług domenowych. Gdy rejestrujesz nazwę domeny, odnawiasz lub przenosisz istniejącą nazwę domeny za pośrednictwem Usług, stajesz się związany odpowiednimi warunkami rejestratora, które są włączone przez odniesienie do niniejszej Umowy. w ramach których jesteśmy "Odsprzedawcami".

Nie możesz przenieść nazwy domeny przez pierwsze sześćdziesiąt (90) dni po rejestracji. 

Domena, którą otrzymujesz od nas w ramach subskrypcji planów stron, może zostać bezpłatnie przeniesiona do dowolnego operatora po 12 misiącach, lub w dowolnym momencie po wniesieniu opłaty w wysokości 156zł.

9.0 OŚWIADCZENIE O GWARANCJI

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze usługi były jak najlepsze. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo Mavy nie udziela żadnych gwarancji, w odniesieniu do świadczonej Usługi. Nasze Usługi są świadczone "w stanie takim, w jakim są", „ze wszystkimi wadami". Mavy wyłącza również wszelkie gwarancje dotyczące wartości handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. Żadne porady ani informacje, ustne, czy pisemne, uzyskane od Mavy nie stanowią gwarancji. Mavy nie gwarantuje ani nie oświadcza, że ​​Usługi: (a) będą terminowe, nieprzerwane lub wolne od błędów; (b) spełnić twoje wymagania lub oczekiwania; lub (c) będą wolne od wirusów lub innych szkodliwych składników. 

Nie oświadczamy ani nie zapewniamy, że Usługi Mavy będą odpowiednie lub kompatybilne z Twoimi działaniami, urządzeniami, systemami operacyjnymi, przeglądarkami, oprogramowaniem lub narzędziami lub zgodne z przepisami mającymi zastosowanie do Ciebie lub Twoich

10.0 ODSZKODOWANIA

Zobowiązujesz się zwolnić Mavy, oraz wszystkich pracowników z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, szkód, strat, zobowiązań, kosztów, długów i wydatków (w tym kosztów obsługi prawnej) wynikających z: (1) naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków korzystania lub jakichkolwiek innych Warunków; (2) naruszenia przez Ciebie praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw majątkowych lub prawa do prywatności spowodowanych przez Twoją Stronę Użytkownika lub Treści Użytkownika lub korzystanie przez Ciebie z Usług; lub (3) wszelkich innych roszczeń dotyczących wyrządzenia szkód osobie trzeciej przez Twoją Stronę Użytkownika lub Treści Użytkownika.

Jeśli Twoje działania spowodują, że przedstawiciel Mavy będzie musiał stawić się w sądzie, decydujesz się pokryć wszystkie koszty z tym związane.

W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, zgadzasz się zabezpieczyć Mavy przed wszelkimi szkodami, odszkodowaniami, stratami i wydatkami dowolnego rodzaju (w tym między innymi uzasadnionymi opłatami i kosztami prawnymi) wynikającymi lub związanymi z: (a) naruszenie niniejszej Umowy; (b) Treści użytkownika; (c) wszelkich roszczeń od Użytkowników końcowych; oraz (d) naruszeniem jakiegokolwiek prawa lub regulacji lub praw osób trzecich.

11.0 ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Przed zgłoszeniem roszczenia przeciwko Mavy, zgadzasz się najpierw podjąć nieformalną probę rozwiązania konfliktu bezpośrednio z nami. Wszelkie spory formalne muszą zostać rozstrzygnięte na drodze sądowej, chyba że zdecydujesz się postąpić zgodnie z procedurą opisaną poniżej. Roszczenia można zgłaszać wyłącznie indywidualnie, nie w ramach powództwa zbiorowego.

Przed zgłoszeniem roszczenia przeciwko Mavy, zgadzasz się spróbować rozwiązać spór, wysyłając e-mail na adres skargi@mavy.pl z opisem roszczenia. Postaramy się rozwiązać spór nieformalnie, wykonując czynności za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub innych metod. Jeśli nie będziemy w stanie rozstrzygnąć sporu w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania przez nas pierwszego e-maila, Ty lub Mavy możecie wejść na formalną drogę postępowania.